Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Các mẫu dialog cho web admin

1. Mẫu Quản lý ảnh với 1 folder

a. Chọn hình ảnh tự động insert url hình ảnh sang textbox (Công cụ lấy url hình ảnh)

b. Chọn hình ảnh cho phép copy url (Công cụ lấy url hình ảnh cho bộ soạn thảo)

2. Mẫu quản lý hình ảnh với folder động

a. Mẫu quản lý hình ảnh từng folder với id object

b. Mẫu quản lý hình ảnh với danh sách folder

3. Mẫu capcha

download now

4. Mẫu dialog cho news

Tải về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.