Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Dành cho thực tập viên Design

1. Yêu cầu đầu vào đối với thực tập viên Design

 • Có khả năng chịu đựng áp lực công việc
 • Kiên trì, ham học hỏi
 • Có trách nhiệm với công việc
 • Có khả năng tự tìm hiểu kiến thức có liên quan

2. Yêu cầu đầu ra

 • Sử dụng được một số phần mềm thiết kế đồ họa và chế bản
 • Kỹ năng sử dụng và phối mầu sắc trong giao diện website
 • Thành thạo: HTML + CSS + JavaScript, DOM
 • Sử dụng JQuery và các thành phần đi kèm trong thiết kế

3. Nội dung công việc
a. Thời gian: Không giới hạn thời gian. Thực tập viên tự lựa chọn và đăng ký thời gian làm việc sao cho phù hợp với điều kiện của bản thân
b. Chế độ:

 • Tiền lương: Không
 • Tiền thưởng: Không
 • Phụ cấp: Không
 • Hỗ trợ: Không

Lưu ý: Trường hợp các thực tập viên tham gia vào các dự án cụ thể thì sẽ được tính thù lao theo từng module làm được và được thưởng thêm khi hoàn thành tốt công việc được giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.