VSNRender

Phiên bản CRender2010

[Ngày 05/04/2017]

1. CRender 2010 dành cho VSNManagerV1
- Biên dịch phiên bản mới nhất của CRender2010 Version 2.0.3.2 dành cho hệ thống phần mềm quản lý VSNManagerV1
- Nền tảng: Windows 7 x64
- Phát triển: VS 2012 - SQL Server 2008 -> 2012
- Download: Chưa có

2. CRender 2010 dành cho VSNWebsiteV1
- Biên dịch phiên bản mới nhất của CRender2010 Version 2.0.3.2 dành cho hệ thống phần mềm quản lý VSNManagerV1
- Nền tảng: Windows 7 x64
- Phát triển: VS 2012 - SQL Server 2008 -> 2012
- Download: Chưa có
------------------------------------------------------------------
Phiên bản hiện tại: CRender

2. Phiên bản dành riêng cho Windows 7 - VS2012 - SQL Server 2008R2

  • Phiên bản: 
  • Tải về
  • Ngày triển khai: 14/3/2014

3. Phiên bản dành riêng cho Windows 7 - VS12 - DB08 - 64bit

  • Phiên bản: 2.0.1.6
  • Cap nhat moi nhat: 17/11/2014
  • Ngày triển khai: 20/11/2014
  • Tải về: tại đây

4. Template & file

====================================================================

Phiên bản CRenderV3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.