Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Quy tắc đặt id cho trang

1. Nhóm trang hệ thống
1: trang chủ
2: đăng nhập
3: đăng xuất
4: đăng ký
5: kích hoạt tài khoản
6: register cpanel
7: tìm kiếm

2. Nhóm trang thường sử dụng
10: ViewStaticPage

3. Nhóm trang chuyên
2x: sản phẩm
3x: tin tức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.