VSNWebsiteCoreV1

Tên đầy đủ: Vinasynet Website Core Version 1.0

--------------------------------------------------------
Phiên bản đang phát triển: 1.0.8.0
Ngày bắt đầu: 10/10/2016
Các điểm mới:
1.
2.
3.
--------------------------------------------------------
Phiên bản hiện tại: 1.0.7.2
Mã nguồn: Tải về
Bản triển khai: Tải về
Các dự án triển khai: plgartex, ....
--------------------------------------------------------
Phiên bản: 1.0.3.5
Mã nguồn: Tải về
Bản triển khai: Tải về
Các dự án triển khai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.