Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Ngày 24/12/2014

  • Thiết kế lại cấu trúc VSNWebstiteV1 Kernel
  • Chuyển LTC.CAccounts sang LTC.VSNWebsiteV1.Members
  • Gom 3 project thành 1 project

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.