Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Khởi động dự án QCVN 09:2013

1. Project: VSN-QCVN

2. Thời gian
 • Ngày triển khai: 12/08/2014
 • Ngày hoàn thành: 31/08/2014
3. Các giai đoạn phát triển:
 • Thiết kế layout [TG: 12 - 14]
  • Tối thiểu 02 phương án
 • Lựa chọn phương án [TG: 15 - 16]
  • Lựa chọn phương án
  • Chỉnh sửa (nếu có)
 • Phát triển chương trình [TG: 17-24]
 • Cài đặt và chạy thử [TG: 25 - 28]
  • Cài đặt chương trình
  • Thống nhất nội dung dữ liệu
  • Chỉnh sửa (nếu có)
 • Kết thúc dự án

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.