Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Nội dung công việc của Thực tập viên Lập trình

1. Yêu cầu đầu vào đối với thực tập viên
 • Có khả năng chịu đựng áp lực công việc
 • Kiên trì, ham học hỏi
 • Có trách nhiệm với công việc
2. Yêu cầu đầu ra
 • Làm việc thành thạo trên nền .NET
 • Có tư duy về phân tích, thiết kế hệ thống
 • Có kỹ năng làm việc tối ưu với dữ liệu
 • Có kỹ năng bảo mật ứng dụng nền web
3. Thông tin khác
a. Thời gian: không giới hạn thời gian làm việc. Thực tập viên có thể lựa chọn đăng ký thời gian làm việc tùy theo sao cho phù hợp với bản thân nhất.
b. Chế độ:
 • Tiền lương: Không
 • Tiền thưởng: Không
 • Phụ cấp: Không
 • Hỗ trợ: Không
Lưu ý: Trường hợp các thực tập viên tham gia vào các dự án cụ thể thì sẽ được tính thù lao theo từng module làm được và được thưởng thêm khi hoàn thành tốt công việc được giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.