Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Nội dung công việc của nhân viên Hỗ trợ khách hàng

1. Nhân viên thử việc
a. Thời gian thử việc: 3 tháng
b. Chế độ:
 • Tiền lương: 
 • Tiền thưởng:
 • Phụ cấp:
 • Hỗ trợ: 
c. Nội dung công việc phải làm
 • Tìm hiểu về domain
  • Các loại domain
  • Hoạt động của domain
  • Bảng giá domain Việt Nam và quốc tế
 • Tìm hiểu kiến thức cơ bản về hosting
  • Hosting là gì ?
  • Các loại hosting
  • Bảng giá hosting của Vinasynet
 • Tìm hiểu về dịch vụ VSN-Ecom
 • Kỹ năng mềm khi làm việc với khách hàng
  • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp trực tiếp
  • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
  • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp qua ứng dụng chat
  • Yêu cầu về kỹ năng xử lý tình huống
  • Yêu cầu về kỹ năng viết email cho khách hàng
2. Nhân viên chính thức
a. Thời gian:
b. Chế độ:
 • Tiền lương: 
 • Tiền thưởng:
 • Phụ cấp:
 • Hỗ trợ:
c. Các công việc cần thực hiện
 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về hosting - domain
 • Lập hợp đồng triển khai hosting
 • Đăng ký domain cho khách hàng tại các nhà đăng ký domain
 • Tìm kiếm khách hàng
 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về dịch vụ VSN-Ecom
 • Lập hợp đồng triển khai VSN-Ecom


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.